Công ty cổ phần VINACONEX 25 tiền thân là Công ty xây lắp số 3 Quảng Nam - Đà Nẵng, được thành lập theo Quyết định số 832/QĐ-UB ngày 13/4/1984 của UBND tỉnh QN-ĐN cũ với nhiệm vụ thi công xây lắp các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng, nông nghiệp trên địa bàn các huyện thị, xã phía Nam của tỉnh. 

Giai đoạn 1984 – 1997: Hình thành và vượt khó 
Công ty Xây lắp số 3 trực thuộc sở Xây dựng Quảng Nam được thành lập, nguồn lực chủ yếu xuất phát từ đội xây dựng số 3, Công ty Xây lắp công nghiệp & dân dụng. Công ty ra đời trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang trong thời kỳ bao cấp, nên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thời gian đầu phụ thuộc vào chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao; từ năm 1989, thời kỳ đầu của nền kinh tế hàng hóa, công ty đã bắt đầu tìm kiếm thị trường tại tỉnh Quảng Ngãi; năm 1990, công ty mở rộng thị trường đến tỉnh Quảng Bình. Hoạt động của công ty trong giai đoạn này chủ yếu là nhận thầu thi công những công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi. 

Giai đoạn 1997 – 2002: Củng cố và xây dựng 
Sau khi tỉnh nhà được chia tách từ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng cũ, hoạt động sản xuất kinh doanh bắt đầu khởi sắc từ những công trình tạo dựng cơ sở hạ tầng của tỉnh, doanh thu năm sau luôn tăng cao hơn so với năm trước, việc làm ổn định, đời sống cán bộ công nhân viên từng bước được cải thiện, nâng cao, uy tín, tên tuổi của công ty trên địa bàn được khách hàng tín nhiệm. 

Giai đoạn 2002 – 2004: Đổi mới và phát triển 
Thực hiện chủ trương, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần 3 BCH Trung ương Đảng khóa IX, Công ty Xây lắp số 3 đã được UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định chuyển giao nguyên trạng sang Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (VINACONEX) từ ngày 21/11/2002 và đổi tên là Công ty Xây lắp Vinaconex 25. 
Được tiếp thêm sức mạnh thương hiệu Vinaconex, Công ty đã mở rộng địa bàn hoạt động trên khắp các tỉnh Miền Trung, tiếp cận và thi công những công trình có qui mô lớn, thâm nhập vào lĩnh vực bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng. Giai đoạn này, doanh thu hàng năm tăng trưởng mạnh, thương hiệu Vinaconex 25 bắt đầu lan tỏa đến khách hàng gần xa. 
Cùng với sự phát triển về qui mô hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã đầu tư mới máy móc thiết bị, đổi mới cơ chế quản lý, cấu trúc lại bộ máy từ văn phòng công ty đến các đơn vị. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng phát triển, thương hiệu Vinaconex 25 ngày càng được khẳng định. 

Giai đoạn 2005 – 2009: Vươn lên tầm cao mới 
Thực hiện qui trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ, ngày 17/11/2004 Công ty xây lắp Vinaconex 25 đã chuyển thành Công ty cổ phần Vinaconex 25 tại Quyết định số 1786/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. 
Giai đoạn này, công ty đã phát triển cả về chất và lượng, hoạt động của doanh nghiệp theo mô hình công ty cổ phần có vốn chi phối của Nhà nước. Năm 2007, lần đầu tiên công ty tiến hành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 40 tỉ đồng và niêm yết trên sàn tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 
Với phương châm hoạt động đa lĩnh vực, đa dạng hóa sản phẩm, cùng với việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào quá trình quản lý sản xuất, nhờ đó mà tình hình sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển, vị thế của công ty ngày càng được nâng cao góp phần vào sự phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho các cổ đông và người lao động. 

Giai đoạn 2009 – đến nay: Đột phá, tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị .
Nét nổi bật trong giai đoạn này là việc công ty đã ban hành trên 10 qui chế tập trung vào việc phân cấp, phân quyền, quản lý, điều hành từ văn phòng công ty đến các đơn vị, cụ thể như: qui chế Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban, đơn vị; tài chính, nhân sự, tiền lương, thi đua khen thưởng,… Qua đó tăng cường tăng cường vai trò trách nhiệm mỗi cá nhân, bộ phận trong toàn công ty làm việc bám sát chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện tính nghiêm minh, kỹ cương trong điều hành quản lý, thể hiện tính minh bạch ở mọi người, mọi cấp và phát huy tính chủ động, sáng tạo trong giải quyết công việc.

Giai đoạn 2011 - đến nay : Củng cố nội lực. Tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị, hội nhập thích nghi, cạnh tranh toàn diện.
Ngày 13/3/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã chính thức thông qua Nghị quyết, trong đó có nội dung chuyển trụ sở chính của công ty từ thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ra thành phố Đà Nẵng. Sự kiện này đánh dấu một mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2010 – 2015.

Chiến lược phát triển giai đoạn 2015 – 2020:

Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, chiến lược phát triển của Công ty là đơn vị dẫn đầu các đơn vị cùng ngành nghề về việc đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động với mức thu nhập ngày càng cao, chăm lo tốt đời sống tin thần và các quyền lợi chính đáng khác của người lao động (học tập, tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng), đảm bảo quyền lợi ngày càng cao cho cổ đông và làm tốt an ninh xã hội. Các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu trong giai đoạn này đó là:

  • Xây lắp: Tập trung vào công trình cao tầng, công trình có yêu cầu kỹ mỹ thuật cao, công trình công nghiệp, các công trình hạ tầng, giao thông.
  • Đầu tư: Ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực tận dụng được lợi thế của nhà thầu như bất động sản (căn hộ - khách sạn thương mại - dịch vụ...) và các dịch vụ khác liên quan trong chuỗi giá trị của Công ty.
  • Vật liệu ngành xây dựng: Sản xuất kinh doanh các loại vật liệu ngành xây dựng.

Mục tiêu chiến lược đến năm 2020 doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 65 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng, trả cổ tức 22% dựa trên nền tảng nguồn nhân lực và sự đáp ứng về sản phẩm, dịch vụ.

  • Xây dựng: Đủ năng lực thi công công trình có chiều cao tương đương 70 tầng, 5 tầng hầm; các công trình có mức độ thẩm mỹ tương đương khách sạn 5 sao; các công trình hạ tầng có quy mô đến 300 tỷ VNĐ.
  • Đầu tư: Năng lực quản lý cùng lúc tối thiểu 3 dự án có quy mô từ 300 - 500 tỷ VNĐ, đảm bảo an toàn vốn và hiệu quả. Đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ đảm bảo tận dụng một cách hiệu quả các nguồn lực trong chuỗi giá trị của Công ty.
  • Vật liệu ngành xây dựng: Là nhà sản xuất bê tông thương phẩm, sản xuất đá xây dựng hàng đầu miền Trung. Mở rộng có hiệu quả các lĩnh vực sản xuất vật liệu và hoàn thiện khác trong chuỗi giá trị của Công ty.

Nền tảng phát triển:

  • Nguồn nhân lực.
  • Sản phẩm, dịch vụ phải thoả mãn theo yêu cầu của khách hàng.
  • Lợi nhuận.

 

 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:

Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của HĐQT công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của BKS công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest