VCC CBTT Đơn từ nhiệm TV HĐQT, BKS và PTGĐ
Đăng ngày 2021-04-08

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 7/4/2021, Công ty đã nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS và PTGĐ sau đây:

  • Ông Nguyễn Khắc Hải, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đã có Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 7/4/2021.
  • Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã có Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề ngày 7/4/2021.
  • Ông Nguyễn Thành Trung, Phó tổng giám đốc Công ty đã có Đơn xin thôi chức danh Phó tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 15/4/2021.

Việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua theo quy định pháp luật.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC, Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi đến Quý cổ đông Công văn 175.CV/2020/VC25-CBTT về nội dung trên.

Trân trọng!

 


Các tin khác:
»TCT Vinaconex báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (2021-05-15)
»VCC CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (2021-04-15)
»Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (2021-04-13)
»VCC CBTT Thay đổi người nội bộ Công ty (2021-04-13)
»VCC CBTT Đơn từ nhiệm TV HĐQT, BKS và PTGĐ (2021-04-08)
»THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 (cập nhật 8/4/2021) (2021-03-17)
»VSD TB về ngày ĐKCC thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 (2021-02-25)
»VCC CBTT Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (2021-02-19)
»Cổ đông nội bộ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (2021-01-04)
»VSD TB về ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 (2020-12-15)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:

Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của HĐQT công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của BKS công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest