VCC_THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Đăng ngày 2020-05-25

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 (MCK: VCC) trân trọng kính gửi Quý Cổ đông Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- Thời gian: Lúc 08h00 ngày 10/06/2020 - Thứ Tư

- Địa điểm: Hội trường Tầng 6 - Trụ sở Công ty số 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Nội dung chi tiết theo Thư mời:

Tài liệu đính kèm theo Thư mời:

1. Mẫu đăng ký tham dự;

2. Mẫu giấy uỷ quyền;

3. Giới thiệu Danh sách uỷ quyền;

4. Hướng dẫn ứng cử, đề cử ƯCV HĐQT/BKS;

5. Mẫu Thư ứng cử/đề cử ƯCV HĐQT/BKS, Mẫu Nhóm cổ đông đề cử;

6. Mẫu SYLL ứng cử viên.

7. Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết.

 

Trân trọng!


Các tin khác:
»TCT Vinaconex báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (2021-05-15)
»VCC CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (2021-04-15)
»Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (2021-04-13)
»VCC CBTT Thay đổi người nội bộ Công ty (2021-04-13)
»VCC CBTT Đơn từ nhiệm TV HĐQT, BKS và PTGĐ (2021-04-08)
»THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 (cập nhật 8/4/2021) (2021-03-17)
»VSD TB về ngày ĐKCC thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 (2021-02-25)
»VCC CBTT Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (2021-02-19)
»Cổ đông nội bộ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (2021-01-04)
»VSD TB về ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 (2020-12-15)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:

Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của HĐQT công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của BKS công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest