Hoạt động kinh doanh của công ty rất đa dạng, bao gồm nhiều lĩnh vực như: thi công xây dựng công trình, đầu tư các dự án và sản xuất vật liệu xây dựng. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, công ty luôn lấy khẩu hiệu “An toàn, chất lượng, tiên độ, hiệu quả” làm kim chỉ nam trong hoạt động kinh doanh của mình. Luôn nỗ lực và phấn đấu để tạo được “thế” và “lực” nhằm đưa công ty lên một vị thế mới, một tầm cao mới trong tương lai.

Xây lắp
- Công trình Khách sạn - Resort
- Công trình Nhà làm việc - Trụ sở
- Công trình Văn hóa - Giáo dục
- Công trình Công nghiệp - Hạ tầng - Giao thông
- Công trình Y tế - Thể thao - Bưu điện
  
Bất động sản

   - Khu đô thị

   - Căn hộ trung tâm thương mại, văn phòng

  
Vật liệu xây dựng

- Bê tông thương phẩm

- Đá xây dựng

- Kinh doanh vật liệu xây dựng

 

  
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:

Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của HĐQT công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của BKS công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest