QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Năm 1984: Công ty Xây lắp số 3 tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng thành lập được thành lập vào ngày 13 tháng 4 năm 1984. Mô hình doanh nghiệp xây lắp nhà nước, hoạt động mục tiêu ban đầu là xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.

Đến năm 2002, Chúng tôi đã mở rộng hoạt động hoạt động xây lắp cả khu vực miền Trung. Tháng 11 năm 2002, Gia nhập Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex và đổi tên thành Công ty Xây lắp Vinaconex 25.

Từ 2004: Thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Vinaconex 25. Địa bàn hoạt động xây lắp được mở rộng miền Trung và miền Nam.

Từ 2009: Niêm yết cổ phiếu VCC trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).  Công ty hoạt động xây lắp trên toàn quốc, tham gia vào lĩnh vực vật liệu xây dựng và đầu tư bất dộng sản tại khu vực Miền Trung.

Từ 2014: Tròn 30 năm xây dựng và phát triển, thương hiệu Vinaconex 25 đã được biết tới tại khu vực Miền Trung và trên khắp cả nước với nhiều thành quả được đối tác, xã hội ghi nhận. Vinaconex 25 cũng xây dựng được một nét văn hoá đặc trưng đảm bảo sự gắn kết trong tổ chức và được đối tác mến mộ.

Từ 2018: Công ty hoạt động theo hình thức sở hữu tư nhân (không còn vốn Nhà nước) sau khi Nhà nước hoàn thành thoái vốn tại Tổng Công ty Vinaconex. Công ty thực hiện triệt để công tác tái cấu trúc, củng cố nội lực.

Từ 2021: Sau ba năm thực hiện tái cấu trúc,Công ty khẳng định thương hiệu, uy tín và năng lực cạnh tranh bền vững trên khắp cả nước dựa vào nền tảng chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn cao nhất của đối tác với chi phí cạnh tranh.

 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của HĐQT công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của BKS công ty
Xem thêm
QĐ Ban hành quy chế CBTT công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest