Huân chương Hạng Nhất Nhì Ba


Huân chương LĐ hạng nhì


Huân chương LĐ hạng ba


Bằng khen bộ xây dựng 2014


Chứng nhận DN bền vững năm 2018


Chứng nhận DN bền vững năm 2020


Chứng nhận DN bền vững năm 2017


Chứng nhận DN bền vững năm 2016


Bằng khen CT CLC 1


Bằng khen CT CLC 2

Total page 3: <<   <  1 2  3   >   >>  
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của HĐQT công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của BKS công ty
Xem thêm
QĐ Ban hành quy chế CBTT công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest