TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019
Đăng ngày 2019-03-10

  Vào lúc 08h00 ngày 9 tháng 03 năm 2018, tại Tầng 4 Khách sạn Minh Toàn Galaxy – Số 306 Đường 2/9, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần Vinaconex 25  đã tổ chức  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của 74 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 11.035.564 cổ phần, tương đương với 91,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đoàn Chủ Tịch

Về phía Tổng công ty Vinaconex có sự tham gia của:

-       Ông Nguyễn Xuân Đông  – UV HĐQT  - TGĐ Tổng Công ty Vinaconex.

-       Ông Đặng Thanh Huấn – Kế toán trưởng, Giám đốc Ban tài chính – Kế hoạch Tổng công ty Vinaconex; Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex 25

-       Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Vinaconex

-       Ông Nguyễn Quốc Huy – Trưởng Tiểu ban Thư ký tổng hợp – PGĐ Ban Phát triển Nhân lực Tổng Công ty Vinaconex

Về phía Công ty CP Vinaconex 25 có sự tham gia của:

-       Ông Nguyễn Xuân Nhàn – Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐQT

-       Ông Nguyễn Văn Trung – TGĐ

Và khách mời là ông Đặng Chí Dũng – Phó TGĐ Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam

Cùng với Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX, Văn phòng Đại diện Vinaconex tại Đà Nẵng ; Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Thủ trưởng các phòng, ban chức năng và đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vinaconex 25.

Các cổ đông tại đại hội

  Các đại biểu tham dự đã nghe Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Trung trình bày Báo cáo kết quả SX – KD năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty:

-       Năm 2018 các chỉ tiêu kết quả kinh doanh đều vượt so với kế hoạch đã đặt ra, Tổng doanh thu đạt 1.077 tỷ đồng (bao gồm doanh thu nội bộ), vượt 106% kế hoạch, tăng trưởng 116% so với kết quả thực hiện năm 2017. Lợi nhuận thu về đạt 17,8 tỷ đồng, vượt 111% kế hoạch, tăng trưởng 116% so với năm 2017.

-       Bước vào năm 2019, Công ty quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch với các chỉ tiêu chính : Doanh thu đạt 1.150 tỷ đồng, tăng trưởng 107% so với năm 2018, lợi nhuận đạt 18 tỷ đồng, tăng trưởng 101% so với năm 2018   

Báo cáo trước đại hội, Ông Nguyễn Xuân Nhàn – Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, Chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2019.

Đại hội cũng đã thông qua với 100% biểu quyết đồng ý kiến nghị của HĐQT về việc : Đối với những dự án đầu tư/hoặc chuẩn bị thực hiện đầu tư trong năm 2019, HĐQT được ĐHĐCĐ uỷ quyền quyết định, phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty) nhưng phải bảo đảm bảo toàn vốn và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư tối thiểu 10%.

Đại hội cổ đông lấy biểu quyết 

  Đại hội đã Thông qua việc thay đổi tên Công ty và giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp trong năm 2019, cụ thể:  

-       Tên tiếng việt: Công ty Cổ phần VINACONEX CENTRAL

-       Tên tiếng Anh: VINACONEX CENTRAL JSC

-       Tên viết tắt: VINACONEX CENTRAL

  Đại hội cũng đã thống nhất với sự đồng thuận cao để bầu thay thế hai thành viên HĐQT, hai thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể :

Đối với HĐQT :

Ông Nguyễn Xuân Đông – Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành viên HĐQT

Đối với Ban kiểm soát :

            Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban

            Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Thành viên

Ông Nguyễn Xuân Đông – Chủ tịch HĐQT Cty CP Vinaconex 25

Chúc mừng thành viên HĐQT,BKS  mới nhiệm kỳ 2015 -2020

Qua thời gian làm việc nghiêm túc, tích cực, các Cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với sự đồng thuận và số phiếu biểu quyết tán thành rất cao.

Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.


Ý kiến của bạn?
Tên:
Email:
Nội dung
File đính kèm (nếu có):
* Lưu ý: File đính kèm chỉ chấp nhận các định dạng: jpg, gif, doc, zip, rar. Dung lượng dưới 300kb.

Các tin khác:
»MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU CUNG CẤP, LẮP ĐẶT CÔN NGHIỀN ĐÁ 1750(2019-11-14)
»Lễ phát động thi đua tại dự án MIKAZUKI SPA & HOTEL RESORT(2019-08-26)
»Vinaconex 25 trúng thầu các dự án mới(2019-06-06)
»THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ(2019-06-04)
»Vinaconex 25 đạt giải thưởng công trình chất lượng cao của Bộ xây dựng(2019-05-09)
»THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ(2019-04-26)
»THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ(2019-04-18)
»Khánh thành khu điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Vĩnh Đức(2019-03-23)
»TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019(2019-03-10)
»Vinaconex 25 lọt vào Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam năm 2018 (2018-12-06)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest