VINACONEX 25 (VCC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Đăng ngày 2018-03-28

    Sáng ngày 27/3/2018, tại trung tâm hội nghị khách sạn Eden Plaza số 07 Duy Tân, Thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tham dự Đại hội có sự góp mặt của 121 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 10.542.744 cổ phần, tương đương với 87,85% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty.

Đoàn Chủ Tịch

Buổi lễ có sự góp mặt của:

Về phía Tổng công ty Vinaconex:

-       Ông Trần Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc TCT Vinaconex - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex 25.

-       Ông Đặng Thanh Huấn – Trưởng ban kiểm soát TCT Vinaconex

Về phía Công ty CP Vinaconex 25:

-       Ông Vương Công San – Nguyên Chủ Tịch HĐQT CT

-       Ông Trịnh Văn Thật – Nguyên TGĐ CT

-       Ông Nguyễn Văn Trung – TGĐ CT

-       Ông Nguyễn Xuân Nhàn – Bí Thư Đảng Ủy – Phó TGĐ CT.

Cùng với Đại diện Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX, Văn phòng Đại diện Tổng Công ty CP Vinaconex tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, các đơn vị thành viên của Tổng Công ty tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, đại diện đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, các cơ quan truyền thông đến dự và đưa tin.

Đại hội đã thống nhất :

-       Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chính (79,73% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý)

-       Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện năm 2018 (79,73% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý)

-       Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017; chương trình công tác năm 2018 (79,73% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý)

-       Thông qua Báo cáo của BKS năm 2017 (79,73% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý)

-       Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (79,73% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý)

-       Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (79,73% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý)

-       Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2018 (79,73% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý)

-       Thông qua báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (100% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý)

-       Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (100% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý)

-       Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (79,73% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý)

-       Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (79,73% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý)

Đại hội lấy biểu quyết

Tặng hoa cho thành viên HĐQT bổ sung

HĐQT tặng hoa tri ân TGĐ Trịnh Văn Thật (nghỉ hưu)

Đại hội kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.


Ý kiến của bạn?
Tên:
Email:
Nội dung
File đính kèm (nếu có):
* Lưu ý: File đính kèm chỉ chấp nhận các định dạng: jpg, gif, doc, zip, rar. Dung lượng dưới 300kb.

Các tin khác:
»Vinaconex 25 trúng thầu các dự án mới(2019-06-06)
»THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ(2019-06-04)
»Vinaconex 25 đạt giải thưởng công trình chất lượng cao của Bộ xây dựng(2019-05-09)
»THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ(2019-04-26)
»THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ(2019-04-18)
»Khánh thành khu điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Vĩnh Đức(2019-03-23)
»TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019(2019-03-10)
»Vinaconex 25 lọt vào Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam năm 2018 (2018-12-06)
»Lễ khởi công ký kết hợp đồng đối tác chiến lược Khu phố thương mại Châu Âu(2018-10-25)
»LỄ KHÁNH THÀNH PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI CẦN THƠ(2018-08-11)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest