VCC - CBTT CHỐT DANH SÁCH TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012
Đăng ngày 2013-03-19

THÔNG BÁO

V/v: ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2012

 Tên TCPH               : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Tên giao dịch          : Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Trụ sở chính           : 89A Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại               : 0511.3621633 - 0511.3621637; Fax: 0511.3621638

Sàn giao dịch          : HNX

Tên chứng khoán    : Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Mã chứng khoán     : VCC

Mã ISIN                  : VN000000VCC2   

Loại chứng khoán    : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá                : 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng     : 03/04/2013

1.       Lý do và mục đích    :Trả cổ tức năm 2012

2.       Hình thức trả cổ tức : Bằng tiền mặt

3.       Nội dung cụ thể:                

-      Tỷ lệ thanh toán     : 18%/cổ phiếu (01cp được nhận 1.800 VNĐ)

-      Thời gian thực hiện : 18/04/2013

-      Địa điểm thực hiện  :

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế hoạch - Công ty Cổ phần Vinaconex 25: Số 89A Phan Đăng Lưu - Tp. Đà Nẵng kể từ ngày 18/04/2012, vào các ngày làm việc trong tuần (khi nhận cổ tức xuất trình CMND). 


Các tin khác:
»VCC CBTT Báo cáo quản trị năm 2020 (2021-01-29)
»VCC CBTT Báo cáo quản trị bán niên 2020 (2020-07-14)
»VCC - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (2020-04-03)
»VCC CBTT Báo cáo quản trị Công ty năm 2019 (2020-01-21)
»VCC-CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2019 (2019-07-22)
»VCC-BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 (2019-03-25)
»VCC-Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 (2019-01-17)
»VCC - Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 (2018-07-23)
»VCC_BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 (2018-04-09)
»VCC-BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017 (2018-01-19)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest