VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
Đăng ngày 2013-01-16

Kính gửi: Quý Cổ đông

Vinaconex 25 (VCC) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán - Chi nhánh Tp.HCM

Xin vui lòng xem File đính kèm


Các tin khác:
»VCC - Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 (2018-07-23)
»VCC_BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 (2018-04-09)
»VCC-BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017 (2018-01-19)
»VCC-BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (2017-07-25)
»VCC-CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 (2017-03-28)
»VCC -CBTT BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016 (2017-01-23)
»VCC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (2016-07-25)
»BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 (2016-03-22)
»Báo cáo quản trị năm 2015 (2016-02-15)
»BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (2015-03-20)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest