VCC CBTT Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
Đăng ngày 2022-03-16

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 16/3/2022, Công ty đã nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Bùi Phước Hùng- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đề ngày 15/3/2022.

Việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua theo quy định pháp luật.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC, Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi đến Quý cổ đông Công văn số 110CV/2022/VC25-CBTT ngày 16/3/2022 về nội dung trên.

Trân trọng.


Các tin khác:
»VCC CBTT tỷ lệ sở hữu nước ngoài (2022-05-21)
»CBTT Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động các Chi nhánh thay đổi (2022-05-06)
»CBTT Nghị quyết HĐQT về triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ (2022-04-28)
»CBTT Nhận GCN Đăng ký hoạt động Chi nhánh Bê tông tại Quảng Nam (2022-04-26)
»VCC CBTT bổ nhiệm PTGĐ Nguyễn Xuân Hùng (2022-04-01)
»Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (2022-03-19)
»VCC CBTT Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (2022-03-16)
»Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Cập nhập ngày 17/3/2022) (2022-02-26)
»VSD TB về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2022 (2022-02-10)
»VCC CBTT Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (2022-01-27)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của HĐQT công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của BKS công ty
Xem thêm
QĐ Ban hành quy chế CBTT công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest