CBTT giao dịch cổ phiếu của PTGĐ Trương Văn Đức
Đăng ngày 2021-12-04

Kính gửi Quý cổ đông!

Ông Trương Văn Đức - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex 25 đăng ký giao dịch cổ phiếu (VCC) theo Thông báo đính kèm, trong đó:

Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 20.000 cổ phiếu.

Thời gian dự kiến thực hiện từ 09/12/2021 - 9/01/2022.

Trân trọng.


Các tin khác:
»Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của PTGĐ Trương Văn Đức (2021-12-29)
»Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của KTT Nguyễn Đức Quang Thông (2021-12-17)
»CBTT giao dịch cổ phiếu của PTGĐ Trương Văn Đức (2021-12-04)
»Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của PTGĐ Trương Văn Đức (2021-12-03)
»CBTT Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Kế toán trưởng Công ty (2021-11-11)
»CBTT đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (2021-11-01)
»Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ (2021-11-01)
»CBTT Đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (2021-10-12)
»VCC CBTT Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của PTGĐ Nguyễn Đình Thiệu (2021-07-20)
»VCC CBTT lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán BCTC năm 2021 (2021-07-20)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của HĐQT công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của BKS công ty
Xem thêm
QĐ Ban hành quy chế CBTT công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest