Cổ đông nội bộ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Đăng ngày 2021-01-04

Kính gửi Quý Cổ đông!

Ông Nguyễn Văn Trung - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex 25 báo cáo kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 110.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 200.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu giao dịch thành công: 125.000 cổ phiếu

  Lý do: Chỉ thỏa thuận được 125.000 CP

  Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: 235.000 cổ phiếu

- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 03/12/2020 đến ngày 03/01/2021.

Trân trọng!


Các tin khác:
»CBTT giao dịch cổ phiếu của PTGĐ Trương Văn Đức (2021-12-04)
»Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của PTGĐ Trương Văn Đức (2021-12-03)
»CBTT Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Kế toán trưởng Công ty (2021-11-11)
»CBTT đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (2021-11-01)
»Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ (2021-11-01)
»CBTT Đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (2021-10-12)
»VCC CBTT Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của PTGĐ Nguyễn Đình Thiệu (2021-07-20)
»VCC CBTT lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán BCTC năm 2021 (2021-07-20)
»VCC TB thay đổi Ngày ĐKCC thực hiện quyền chi trả cổ tức 2020 (2021-07-13)
»VCC CBTT Ngày ĐKCC thực hiện chi trả cổ tức 2020 (2021-07-07)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của HĐQT công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của BKS công ty
Xem thêm
QĐ Ban hành quy chế CBTT công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest