VCC_THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Đăng ngày 2020-05-25

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 (MCK: VCC) trân trọng kính gửi Quý Cổ đông Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- Thời gian: Lúc 08h00 ngày 10/06/2020 - Thứ Tư

- Địa điểm: Hội trường Tầng 6 - Trụ sở Công ty số 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Nội dung chi tiết theo Thư mời:

Tài liệu đính kèm theo Thư mời:

1. Mẫu đăng ký tham dự;

2. Mẫu giấy uỷ quyền;

3. Giới thiệu Danh sách uỷ quyền;

4. Hướng dẫn ứng cử, đề cử ƯCV HĐQT/BKS;

5. Mẫu Thư ứng cử/đề cử ƯCV HĐQT/BKS, Mẫu Nhóm cổ đông đề cử;

6. Mẫu SYLL ứng cử viên.

7. Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết.

 

Trân trọng!


Các tin khác:
»Cổ đông nội bộ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (2021-01-04)
»VSD TB về ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 (2020-12-15)
»CBTT về Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty (2020-11-30)
»VCC_Đăng ký mua CP của Cổ đông nội bộ (TGĐ Nguyễn Văn Trung) (2020-11-26)
»Cổ đông nội bộ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (2020-11-03)
»VCC_Đăng ký mua CP của Cổ đông nội bộ (2020-10-06)
»VCC CBTT nhân sự Giám đốc Chi nhánh BĐS tại Quảng Nam (2020-07-31)
»VCC CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020 (2020-07-24)
»VCC CBTT Giấy xác nhận bổ sung Ngành nghề kinh doanh (2020-06-26)
»VCC_Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (2020-06-11)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest