VCC CBTT Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Đăng ngày 2020-04-08

Kính gửi Quý Cổ đông!

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona - Covid-19, để đảm bảo sức khỏe cho cổ đông, người lao động Công ty, trên tinh thần tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex 25 đã quyết định gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020 theo Quyết định số 014QĐ/2020/VC25-HĐQT ngày 03/04/2020, ngày tổ chức lại sẽ được thông báo sau.

 

Ngày 8/4/2020, Công ty CP Vinaconex 25 cũng đã nhận được Văn bản của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Đà Nẵng số 131/CV-ĐKKD ngày 6/4/2020 về việc đồng ý cho gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty chậm nhất trước ngày 30/6/2020. Vui lòng xem Văn bản gia hạn đính kèm.

Trân trọng!


Các tin khác:
»VCC CBTT nhân sự Giám đốc Chi nhánh BĐS tại Quảng Nam (2020-07-31)
»VCC CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020 (2020-07-24)
»VCC CBTT Giấy xác nhận bổ sung Ngành nghề kinh doanh (2020-06-26)
»VCC_Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (2020-06-11)
»Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (2020-06-11)
»TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 NGÀY 10/6/2020 (cập nhật 9/6/2020) (2020-05-26)
»VCC_THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (2020-05-25)
»Trung tâm lưu lý chứng khoán thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (2020-05-13)
»Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về hủy danh sách người sở hữu chứng khoán (2020-05-06)
»VCC CBTT Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (2020-05-05)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest