THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
Đăng ngày 2020-03-12

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Tài liệu đính kèm theo Thư mời:

1. Mẫu đăng ký tham dự;

2. Mẫu giấy uỷ quyền;

3. Danh sách uỷ quyền;

4. Hướng dẫn ứng cử, đề cử ƯCV HĐQT/BKS;

5. Mẫu Thư ứng cử/đề cử ƯCV HĐQT/BKS;

6. Mẫu SYLL ứng cử viên.

7. Phiếu biểu quyếtThẻ biểu quyết.

Trân trọng!

 

 


Các tin khác:
»VCC CBTT nhân sự Giám đốc Chi nhánh BĐS tại Quảng Nam (2020-07-31)
»VCC CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020 (2020-07-24)
»VCC CBTT Giấy xác nhận bổ sung Ngành nghề kinh doanh (2020-06-26)
»VCC_Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (2020-06-11)
»Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (2020-06-11)
»TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 NGÀY 10/6/2020 (cập nhật 9/6/2020) (2020-05-26)
»VCC_THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (2020-05-25)
»Trung tâm lưu lý chứng khoán thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (2020-05-13)
»Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về hủy danh sách người sở hữu chứng khoán (2020-05-06)
»VCC CBTT Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (2020-05-05)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest