VCC CBTT bổ nhiệm PTGĐ Nguyễn Thành Trung
Đăng ngày 2019-10-30

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính thông báo đến Quý Cổ đông về việc Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các Quyết định:

- Quyết định số 056.QĐ/2019/VC25-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh PTGĐ thường trực Công ty đối với ông Nguyễn Khắc Hải kể từ ngày 29/10/2019;

- Quyết định số 057.QĐ/2019/VC25-HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thành Trung, thời gian bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 29/10/2019.

Vui lòng xem các Quyết định kèm theo.

Trân trọng./.

 

 

 

 


Các tin khác:
»Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày ĐKCC dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (2020-02-26)
»VCC-CBTT ngày ĐHĐCĐ thường niên 2020 (2020-02-21)
»VCC CBTT bổ nhiệm PTGĐ Nguyễn Thành Trung (2019-10-30)
»VCC CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 (2019-07-18)
»VCC-CBTT việc HĐQT thông qua Hợp đồng giữa Công ty và Cổ đông TCT (2019-07-02)
»VCC_Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ (2019-06-28)
»VCC-CBTT Bổ nhiệm lại các Phó Tổng giám đốc (2019-06-11)
»VCC_Đăng ký mua CP của Cổ đông nội bộ (2019-05-28)
»Thông báo về ngày ĐKCC để trả cổ tức năm 2018 (2019-04-12)
»VCC-CBTT thay đổi người nội bộ (2019-04-02)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest