VCC CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019
Đăng ngày 2019-07-18

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc lựa chọn và ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019.

Vui lòng xem Công văn đính kèm.

Trân trọng.


Các tin khác:
»Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày ĐKCC dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (2020-02-26)
»VCC-CBTT ngày ĐHĐCĐ thường niên 2020 (2020-02-21)
»VCC CBTT bổ nhiệm PTGĐ Nguyễn Thành Trung (2019-10-30)
»VCC CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 (2019-07-18)
»VCC-CBTT việc HĐQT thông qua Hợp đồng giữa Công ty và Cổ đông TCT (2019-07-02)
»VCC_Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ (2019-06-28)
»VCC-CBTT Bổ nhiệm lại các Phó Tổng giám đốc (2019-06-11)
»VCC_Đăng ký mua CP của Cổ đông nội bộ (2019-05-28)
»Thông báo về ngày ĐKCC để trả cổ tức năm 2018 (2019-04-12)
»VCC-CBTT thay đổi người nội bộ (2019-04-02)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest