VCC-CBTT Bổ nhiệm lại các Phó Tổng giám đốc
Đăng ngày 2019-06-11

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty CP Vinaconex 25 kính thông báo đến Quý cổ đông về việc Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm lại các Phó Tổng giám đốc Công ty như sau:

  • Phó Tổng giám đốc Trương Văn Đức được bổ nhiệm lại theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 034QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 10/6/2019.
  • Phó Tổng giám đốc Đỗ Ngọc Hải được bổ nhiệm lại theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 035QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 10/6/2019.
  • Phó Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Nhàn được bổ nhiệm lại theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 036QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 10/6/2019.

Vui lòng xem Công văn đính kèm.

Trân trọng.


Các tin khác:
»VCC CBTT Giấy xác nhận bổ sung Ngành nghề kinh doanh (2020-06-26)
»VCC_Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (2020-06-11)
»Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (2020-06-11)
»TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 NGÀY 10/6/2020 (cập nhật 9/6/2020) (2020-05-26)
»VCC_THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (2020-05-25)
»Trung tâm lưu lý chứng khoán thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (2020-05-13)
»Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về hủy danh sách người sở hữu chứng khoán (2020-05-06)
»VCC CBTT Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (2020-05-05)
»VCC CBTT Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (2020-04-08)
»VCC CBTT GCN Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 (2020-03-25)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest