VCC-CBTT thay đổi người nội bộ
Đăng ngày 2019-04-02

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính thông báo đến Quý cổ đông về việc Hội đồng quản trị Công ty đã có các Quyết định bổ nhiệm/miễn nhiệm như sau:

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Khải - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 021.QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 01/04/2019;

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Quang Thông - Phó Phòng Tài chính Kế hoạch giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch Công ty theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 020.QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 01/04/2019;

- Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán kiêm Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch đối với Ông Nguyễn Đình Huấn theo Quyết định theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 019.QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 01/04/2019.

Vui lòng xem các Quyết định kèm theo.

Trân trọng!


Các tin khác:
»Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày ĐKCC dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (2020-02-26)
»VCC-CBTT ngày ĐHĐCĐ thường niên 2020 (2020-02-21)
»VCC CBTT bổ nhiệm PTGĐ Nguyễn Thành Trung (2019-10-30)
»VCC CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 (2019-07-18)
»VCC-CBTT việc HĐQT thông qua Hợp đồng giữa Công ty và Cổ đông TCT (2019-07-02)
»VCC_Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ (2019-06-28)
»VCC-CBTT Bổ nhiệm lại các Phó Tổng giám đốc (2019-06-11)
»VCC_Đăng ký mua CP của Cổ đông nội bộ (2019-05-28)
»Thông báo về ngày ĐKCC để trả cổ tức năm 2018 (2019-04-12)
»VCC-CBTT thay đổi người nội bộ (2019-04-02)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest