VCC_CBTT thay đổi Chủ tịch HĐQT
Đăng ngày 2019-01-12

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Công văn công bố thông tin về việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trần Tuấn Anh và việc bầu ông Nguyễn Xuân Nhàn - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 12/01/2019.

Trân trọng.

 


Các tin khác:
»Trung tâm lưu lý chứng khoán thông báo về ngày chốt quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-02-15)
»VCC-CBTT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-01-31)
»VCC-Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (lần 4) (2019-01-30)
»VCC_CBTT thay đổi Chủ tịch HĐQT (2019-01-12)
»VCC-CBTT thành lập Chi nhánh Bê tông tại Quảng Nam (2019-01-07)
»VCC_Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (lần 3) (2018-08-03)
»VCC_CBTT bổ nhiệm lại PTGĐ Nguyễn Đình Thiệu (2018-07-30)
»VCC-CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018 (2018-07-04)
»VCC_CBTT về thay đổi người nội bộ - Kế toán trưởng Công ty (2018-06-28)
»VCC_Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ (2018-04-20)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest