CBTT: Ông Trần Tuấn Anh tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 27/3/2018
Đăng ngày 2018-03-30

Kính gửi Quý cổ đông

Công ty cổ phẩn Vinaconex 25 trân trọng gửi đến Quý cổ đông CV công bố thông tin về việc ông Trần Tuấn Anh - Phó TGĐ TCT, UV HĐQT Công ty tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 27/3/2018.

Công ty cũng đã thực hiện CBTT tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định.

Xin vui lòng xem văn bản đính kèm.


Các tin khác:
»Trung tâm lưu lý chứng khoán thông báo về ngày chốt quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-02-15)
»VCC-CBTT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-01-31)
»VCC-Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (lần 4) (2019-01-30)
»VCC_CBTT thay đổi Chủ tịch HĐQT (2019-01-12)
»VCC-CBTT thành lập Chi nhánh Bê tông tại Quảng Nam (2019-01-07)
»VCC_Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (lần 3) (2018-08-03)
»VCC_CBTT bổ nhiệm lại PTGĐ Nguyễn Đình Thiệu (2018-07-30)
»VCC-CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018 (2018-07-04)
»VCC_CBTT về thay đổi người nội bộ - Kế toán trưởng Công ty (2018-06-28)
»VCC_Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ (2018-04-20)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest