Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Đăng ngày 2018-02-06

Kính gửi Quý cổ đông.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vinaconex 25
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex 25
Mã chứng khoán:VCC
Mã ISIN:VN000000VCC2
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:HNX
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:27/02/2018
Lý do và mục đích  : Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời hạn thực hiện : 22/03/2018
 
Vui lòng truy cập theo đường link bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết:

Các tin khác:
»Tài liệu ĐHĐCĐ 2018 (cập nhật 19/3/2018) (2018-03-13)
»Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (2018-03-09)
»Thông báo Kết quả Kiểm toán Nhà nước năm 2017 (2018-03-08)
»VCC-THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 (2018-02-26)
»VCC-BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (2018-02-23)
»Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (2018-02-06)
»CBTT NQ của HĐQT về chương trình ĐHĐCĐ2018 (2018-01-26)
»Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Tổng Giám đốc Vinaconex 25 (2017-12-07)
»VINACONEX 25 NHẬN GIẤY CNĐKDN (ĐK THAY ĐỔI LẦN THỨ 13) (2017-12-01)
»CBTT - Nhận GCN ĐK hoạt động CN BDS tại Quảng Nam (2017-11-24)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest