VCC-BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2017
Đăng ngày 2018-01-20

Kính gửi Quý cổ đông

Công ty cổ phần Vinaconex 25 trân trọng gửi đến quý cổ đông nội dung Báo cáo tài chính Quý IV/2017 trước kiểm toán. Vui lòng xem các file đính kèm:

1. Công văn CBTT báo cáo tài chính Quý IV/2017

2. File báo cáo tài chính Quý IV/2017.

 


Các tin khác:
»Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (2018-03-19)
»VCC-BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2017 (2018-01-20)
»VCC-CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2017 (2017-10-19)
»VCC-CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN (2017-08-15)
»VCC - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II.2017 (2017-07-19)
»VCC - CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2017 (2017-04-20)
»VCC - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐÃ KIỂM TOÁN (2017-03-08)
»VCC - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2016 (2017-01-20)
»VCC - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2016 (2016-10-20)
»CV CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2016 (2016-08-24)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest