VINACONEX 25 NHẬN GIẤY CNĐKDN (ĐK THAY ĐỔI LẦN THỨ 13)
Đăng ngày 2017-12-01

Kính gửi quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 25

Ngày 01/12/2017, Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi lần thứ 13) do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Nội dung thay đổi: Thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của Công ty thành ông Nguyễn Văn Trung – Tổng Giám đốc (theo Quyết định bổ nhiệm của Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/12/2017)

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã có Công văn số 1198/CV/2017/CBTT ngày 01/12/2017 báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội theo quy định.

Kính thông báo đến Quý cổ đông được biết./.


Các tin khác:
»Thông báo về ngày ĐKCC để trả cổ tức năm 2018 (2019-04-12)
»VCC-CBTT thay đổi người nội bộ (2019-04-02)
»Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (2019-03-10)
»Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-03-10)
»Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (2019-02-27)
»Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (cập nhật 7/3/2019) (2019-02-27)
»Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày chốt quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-02-15)
»VCC-CBTT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-01-31)
»VCC-Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (lần 4) (2019-01-30)
»VCC_CBTT thay đổi Chủ tịch HĐQT (2019-01-12)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest