VINACONEX 25 NHẬN GIẤY CNĐKDN (ĐK THAY ĐỔI LẦN THỨ 13)
Đăng ngày 2017-12-01

Kính gửi quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 25

Ngày 01/12/2017, Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi lần thứ 13) do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Nội dung thay đổi: Thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của Công ty thành ông Nguyễn Văn Trung – Tổng Giám đốc (theo Quyết định bổ nhiệm của Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/12/2017)

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã có Công văn số 1198/CV/2017/CBTT ngày 01/12/2017 báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội theo quy định.

Kính thông báo đến Quý cổ đông được biết./.


Các tin khác:
»VCC_Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (lần 3) (2018-08-03)
»VCC_CBTT bổ nhiệm lại PTGĐ Nguyễn Đình Thiệu (2018-07-30)
»VCC-CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018 (2018-07-04)
»VCC_CBTT về thay đổi người nội bộ - Kế toán trưởng Công ty (2018-06-28)
»VCC_Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ (2018-04-20)
»Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 (2018-04-11)
»Thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin (2018-04-07)
»VCC_Giao dịch cổ đông nội bộ (2018-04-03)
»CBTT: Ông Trần Tuấn Anh tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 27/3/2018 (2018-03-30)
»Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (2018-03-28)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest