CBTT - Nhận GCN ĐK hoạt động CN BDS tại Quảng Nam
Đăng ngày 2017-11-24

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 25

Ngày 23/11/2017, Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Bất động sản Công ty cổ phần Vinaconex25 tại Quảng Nam do Phòng Đăng ký dinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp.

Chi nhánh có địa chỉ: số 279 Phan Chu Trinh, phường Phước Hòa, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do ông Đỗ Ngọc Hải – Phó TGĐ Công ty làm Giám đốc Chi nhánh.

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã có Công văn số 1186/CV/2017/CBTT ngày 24/11/2017 báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội theo quy định.

Kính thông báo đến Quý cổ đông./.


Các tin khác:
»Thông báo về ngày ĐKCC để trả cổ tức năm 2018 (2019-04-12)
»VCC-CBTT thay đổi người nội bộ (2019-04-02)
»Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (2019-03-10)
»Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-03-10)
»Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (2019-02-27)
»Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (cập nhật 7/3/2019) (2019-02-27)
»Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày chốt quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-02-15)
»VCC-CBTT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-01-31)
»VCC-Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (lần 4) (2019-01-30)
»VCC_CBTT thay đổi Chủ tịch HĐQT (2019-01-12)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest