VCC-CBTT 24h về việc Thành lập CN BĐS tại Quảng Nam
Đăng ngày 2017-11-16

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX 25.

Ngày 16/11/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã ban hành Quyết định số 1127 QĐ/2017/VC25-HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Bất động sản tại Quảng Nam và Quyết định số 1126 QĐ/2017/VC25-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Hải – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bất động sản Công ty cổ phần Vinaconex 25 tại Quảng Nam.

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cùng ngày Công ty đã có Công văn số 1160/CV/2017/VC25-CBTT báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông.


Các tin khác:
»Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (2018-02-06)
»CBTT NQ của HĐQT về chương trình ĐHĐCĐ2018 (2018-01-26)
»Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Tổng Giám đốc Vinaconex 25 (2017-12-07)
»VINACONEX 25 NHẬN GIẤY CNĐKDN (ĐK THAY ĐỔI LẦN THỨ 13) (2017-12-01)
»CBTT - Nhận GCN ĐK hoạt động CN BDS tại Quảng Nam (2017-11-24)
»VCC-CBTT 24h về việc Thành lập CN BĐS tại Quảng Nam (2017-11-16)
»CBTT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc (2017-11-14)
»VCC-CBTT về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí của ông Trịnh Văn Thật - TGĐ (2017-09-14)
»VCC-BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (2017-08-01)
»VCC-CBTT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN 2017 (2017-07-14)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest