CBTT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Đăng ngày 2017-11-14

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP VINACONEX25

Ngày 14/11/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã ban hành Quyết định số 1105 QĐ/2017/VC25-HĐQT về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trịnh Văn Thật từ ngày 14/11/2017 đến ngày 30/11/2017 (đến thời điểm nghỉ hưu theo chế độ) và Quyết định số 1150 QĐ/2017/VC25-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung – Phó CT HĐQT, Phó TGĐ thường trực đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/12/2017. 

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cùng ngày Công ty đã có văn bản số 1147 CV/2017/VC25-CBTT báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc bổ nhiệm nêu trên.

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 xin trân trọng thông báo.

Trân trọng.


Các tin khác:
»Thông báo về ngày ĐKCC để trả cổ tức năm 2018 (2019-04-12)
»VCC-CBTT thay đổi người nội bộ (2019-04-02)
»Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (2019-03-10)
»Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-03-10)
»Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (2019-02-27)
»Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (cập nhật 7/3/2019) (2019-02-27)
»Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày chốt quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-02-15)
»VCC-CBTT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-01-31)
»VCC-Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (lần 4) (2019-01-30)
»VCC_CBTT thay đổi Chủ tịch HĐQT (2019-01-12)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest