CBTT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Đăng ngày 2017-11-14

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP VINACONEX25

Ngày 14/11/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã ban hành Quyết định số 1105 QĐ/2017/VC25-HĐQT về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trịnh Văn Thật từ ngày 14/11/2017 đến ngày 30/11/2017 (đến thời điểm nghỉ hưu theo chế độ) và Quyết định số 1150 QĐ/2017/VC25-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung – Phó CT HĐQT, Phó TGĐ thường trực đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/12/2017. 

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cùng ngày Công ty đã có văn bản số 1147 CV/2017/VC25-CBTT báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc bổ nhiệm nêu trên.

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 xin trân trọng thông báo.

Trân trọng.


Các tin khác:
»VCC_CBTT thay đổi Chủ tịch HĐQT (2019-01-12)
»VCC-CBTT thành lập Chi nhánh Bê tông tại Quảng Nam (2019-01-07)
»VCC_Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (lần 3) (2018-08-03)
»VCC_CBTT bổ nhiệm lại PTGĐ Nguyễn Đình Thiệu (2018-07-30)
»VCC-CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018 (2018-07-04)
»VCC_CBTT về thay đổi người nội bộ - Kế toán trưởng Công ty (2018-06-28)
»VCC_Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ (2018-04-20)
»Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 (2018-04-11)
»Thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin (2018-04-07)
»VCC_Giao dịch cổ đông nội bộ (2018-04-03)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest