CBTT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Đăng ngày 2017-11-14

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP VINACONEX25

Ngày 14/11/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã ban hành Quyết định số 1105 QĐ/2017/VC25-HĐQT về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trịnh Văn Thật từ ngày 14/11/2017 đến ngày 30/11/2017 (đến thời điểm nghỉ hưu theo chế độ) và Quyết định số 1150 QĐ/2017/VC25-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung – Phó CT HĐQT, Phó TGĐ thường trực đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/12/2017. 

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cùng ngày Công ty đã có văn bản số 1147 CV/2017/VC25-CBTT báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc bổ nhiệm nêu trên.

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 xin trân trọng thông báo.

Trân trọng.


Các tin khác:
»Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (2018-02-06)
»CBTT NQ của HĐQT về chương trình ĐHĐCĐ2018 (2018-01-26)
»Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Tổng Giám đốc Vinaconex 25 (2017-12-07)
»VINACONEX 25 NHẬN GIẤY CNĐKDN (ĐK THAY ĐỔI LẦN THỨ 13) (2017-12-01)
»CBTT - Nhận GCN ĐK hoạt động CN BDS tại Quảng Nam (2017-11-24)
»VCC-CBTT 24h về việc Thành lập CN BĐS tại Quảng Nam (2017-11-16)
»CBTT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc (2017-11-14)
»VCC-CBTT về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí của ông Trịnh Văn Thật - TGĐ (2017-09-14)
»VCC-BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (2017-08-01)
»VCC-CBTT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN 2017 (2017-07-14)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest