VCC-CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2017
Đăng ngày 2017-10-19

Kính gửi Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 trân trọng gửi đến Quý cổ đông toàn văn Báo cáo tài chính Quý III/2017

Xem file BCTC Quý III/2017


Các tin khác:
»VCC-CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 kiểm toán (2019-03-05)
»VCC-CBTT Báo cáo tài chính Quý IV/2018 (2019-01-21)
»VCC_Báo cáo tài chính Quý III/2018 (2018-10-20)
»VCC-CBTT Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét (2018-08-14)
»VCC-CBTT Báo cáo tài chính Quý II/2018 (2018-07-20)
»VCC_Báo cáo tài chính Quý I/2018 (2018-04-20)
»Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (2018-03-19)
»VCC-BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2017 (2018-01-20)
»VCC-CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2017 (2017-10-19)
»VCC-CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN (2017-08-15)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest