VCC-CBTT về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí của ông Trịnh Văn Thật - TGĐ
Đăng ngày 2017-09-14

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX 25

Ngày 14/9/2017, Hội đồng quản trị Công ty CP VINACONEX 25 đã ban hành Quyết định số 915 QĐ/2017/VC25-HĐQT về việc nghỉ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, theo đó ông Trịnh Văn Thật - Tổng Giám đốc Công ty CP VINACONEX 25 sẽ được nghỉ để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/12/2017.

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ngày 14/9/2017 Tổng công ty đã có văn bản số 916 CV/2017/VC25-CBTT báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung nêu trên.

Xin trân trọng thông báo.

Trân trọng,

Công ty CP VINACONEX 25


Các tin khác:
»Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-03-10)
»Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (2019-03-10)
»Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (cập nhật 7/3/2019) (2019-02-27)
»Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (2019-02-27)
»Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày chốt quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-02-15)
»VCC-CBTT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-01-31)
»VCC-Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (lần 4) (2019-01-30)
»VCC_CBTT thay đổi Chủ tịch HĐQT (2019-01-12)
»VCC-CBTT thành lập Chi nhánh Bê tông tại Quảng Nam (2019-01-07)
»VCC_Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (lần 3) (2018-08-03)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest