VCC-CBTT về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí của ông Trịnh Văn Thật - TGĐ
Đăng ngày 2017-09-14

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX 25

Ngày 14/9/2017, Hội đồng quản trị Công ty CP VINACONEX 25 đã ban hành Quyết định số 915 QĐ/2017/VC25-HĐQT về việc nghỉ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, theo đó ông Trịnh Văn Thật - Tổng Giám đốc Công ty CP VINACONEX 25 sẽ được nghỉ để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/12/2017.

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ngày 14/9/2017 Tổng công ty đã có văn bản số 916 CV/2017/VC25-CBTT báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung nêu trên.

Xin trân trọng thông báo.

Trân trọng,

Công ty CP VINACONEX 25


Các tin khác:
»VCC_Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (lần 3) (2018-08-03)
»VCC_CBTT bổ nhiệm lại PTGĐ Nguyễn Đình Thiệu (2018-07-30)
»VCC-CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018 (2018-07-04)
»VCC_CBTT về thay đổi người nội bộ - Kế toán trưởng Công ty (2018-06-28)
»VCC_Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ (2018-04-20)
»Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 (2018-04-11)
»Thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin (2018-04-07)
»VCC_Giao dịch cổ đông nội bộ (2018-04-03)
»CBTT: Ông Trần Tuấn Anh tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 27/3/2018 (2018-03-30)
»Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (2018-03-28)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest