VCC-CBTT về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí của ông Trịnh Văn Thật - TGĐ
Đăng ngày 2017-09-14

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX 25

Ngày 14/9/2017, Hội đồng quản trị Công ty CP VINACONEX 25 đã ban hành Quyết định số 915 QĐ/2017/VC25-HĐQT về việc nghỉ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, theo đó ông Trịnh Văn Thật - Tổng Giám đốc Công ty CP VINACONEX 25 sẽ được nghỉ để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/12/2017.

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ngày 14/9/2017 Tổng công ty đã có văn bản số 916 CV/2017/VC25-CBTT báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung nêu trên.

Xin trân trọng thông báo.

Trân trọng,

Công ty CP VINACONEX 25


Các tin khác:
»Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (2018-02-06)
»CBTT NQ của HĐQT về chương trình ĐHĐCĐ2018 (2018-01-26)
»Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Tổng Giám đốc Vinaconex 25 (2017-12-07)
»VINACONEX 25 NHẬN GIẤY CNĐKDN (ĐK THAY ĐỔI LẦN THỨ 13) (2017-12-01)
»CBTT - Nhận GCN ĐK hoạt động CN BDS tại Quảng Nam (2017-11-24)
»VCC-CBTT 24h về việc Thành lập CN BĐS tại Quảng Nam (2017-11-16)
»CBTT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc (2017-11-14)
»VCC-CBTT về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí của ông Trịnh Văn Thật - TGĐ (2017-09-14)
»VCC-BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (2017-08-01)
»VCC-CBTT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN 2017 (2017-07-14)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest