VCC-CBTT Miễn nhiệm, bầu thay thế CT HĐQT nhiệm kì 2015-2020
Đăng ngày 2017-05-07

Kính gửi Quý cổ đông.

Tại cuộc họp HĐQT Quý I/2017 diễn ra vào ngày 06/5/2017, Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2015-2020 đối với ông Đỗ Trọng Quỳnh kể từ ngày 10/5/2017. Lý do: Ông Đỗ Trọng Quỳnh có đơn xin từ nhiệm vì lý do công tác (Tổng Công ty cổ phần Vinaconex thay đổi phân công người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Vinaconex 25)

Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Trần Tuấn Anh - UV HĐQT, Phó TGĐ Tổng Công ty vào Hội đồng quản trị và đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex 25 nhiệm kì 2015-2020 kể từ ngày 10/5/2017.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây.

 

 

 


Các tin khác:
»VCC_CBTT thay đổi Chủ tịch HĐQT (2019-01-12)
»VCC-CBTT thành lập Chi nhánh Bê tông tại Quảng Nam (2019-01-07)
»VCC_Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (lần 3) (2018-08-03)
»VCC_CBTT bổ nhiệm lại PTGĐ Nguyễn Đình Thiệu (2018-07-30)
»VCC-CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018 (2018-07-04)
»VCC_CBTT về thay đổi người nội bộ - Kế toán trưởng Công ty (2018-06-28)
»VCC_Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ (2018-04-20)
»Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 (2018-04-11)
»Thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin (2018-04-07)
»VCC_Giao dịch cổ đông nội bộ (2018-04-03)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest