VCC- Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
Đăng ngày 2017-04-05

Kính gửi Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cố phiếu niêm yết bổ sung.

+ Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex 25

+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

+ Mã chứng khoán: VCC

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

+ Hình thức phát hành cổ phiếu: Chào bán cổ phiếu ra công chúng

+ Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 6.000.000 cổ phiếu (Sáu triệu cổ phiếu)

+ Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 60.000.000 tỷ đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

+ Ngày giao dịch chính thức: Thứ ba ngày 11/4/2017

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file Thông báo số 397/TB-SGDHN ngày 04/4/2017

 


Các tin khác:
»VCC_CBTT thay đổi Chủ tịch HĐQT (2019-01-12)
»VCC-CBTT thành lập Chi nhánh Bê tông tại Quảng Nam (2019-01-07)
»VCC_Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (lần 3) (2018-08-03)
»VCC_CBTT bổ nhiệm lại PTGĐ Nguyễn Đình Thiệu (2018-07-30)
»VCC-CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018 (2018-07-04)
»VCC_CBTT về thay đổi người nội bộ - Kế toán trưởng Công ty (2018-06-28)
»VCC_Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ (2018-04-20)
»Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 (2018-04-11)
»Thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin (2018-04-07)
»VCC_Giao dịch cổ đông nội bộ (2018-04-03)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest