THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
Đăng ngày 2017-03-09

Kính gửi Quý cổ đông

Vui lòng xem các file đính kèm:

1. Tài liệu đại hội

2. Mẫu ủy quyền tham dự đại hội

3. Danh sách ủy quyền tham dự đại hội

4. Mẫu phiếu đăng kí tham dự đại hội

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Bộ phận Quan hệ cổ đông - ông Nguyễn Văn Tuấn

Điện thoại: 0236. 3621.637 - DD:  0903045549


Các tin khác:
»VCC-CBTT 24h về việc Thành lập CN BĐS tại Quảng Nam (2017-11-16)
»CBTT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc (2017-11-14)
»VCC-CBTT về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí của ông Trịnh Văn Thật - TGĐ (2017-09-14)
»VCC-BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (2017-08-01)
»VCC-CBTT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN 2017 (2017-07-14)
»VCC-CBTT Miễn nhiệm, bầu thay thế CT HĐQT nhiệm kì 2015-2020 (2017-05-07)
»Vinaconex 25 đã nhận Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 (2017-05-04)
»Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (2017-04-12)
»VCC - CBTT Toàn văn Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung) (2017-04-07)
»VCC- Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung (2017-04-05)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest