VCC-BÁO CÁO KQ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Đăng ngày 2017-02-20

Kính gửi quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 26/12/2016 đến ngày 15/2/2017 theo Giấy chứng nhận đăng kí chào bán cổ phiếu ra công chúng số 74/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/11/2016.

Vui lòng xem file báo cáo đính kèm.

Xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu


Các tin khác:
»Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (2018-02-06)
»CBTT NQ của HĐQT về chương trình ĐHĐCĐ2018 (2018-01-26)
»Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Tổng Giám đốc Vinaconex 25 (2017-12-07)
»VINACONEX 25 NHẬN GIẤY CNĐKDN (ĐK THAY ĐỔI LẦN THỨ 13) (2017-12-01)
»CBTT - Nhận GCN ĐK hoạt động CN BDS tại Quảng Nam (2017-11-24)
»VCC-CBTT 24h về việc Thành lập CN BĐS tại Quảng Nam (2017-11-16)
»CBTT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc (2017-11-14)
»VCC-CBTT về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí của ông Trịnh Văn Thật - TGĐ (2017-09-14)
»VCC-BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (2017-08-01)
»VCC-CBTT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN 2017 (2017-07-14)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest