VCC-BÁO CÁO KQ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Đăng ngày 2017-02-20

Kính gửi quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 26/12/2016 đến ngày 15/2/2017 theo Giấy chứng nhận đăng kí chào bán cổ phiếu ra công chúng số 74/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/11/2016.

Vui lòng xem file báo cáo đính kèm.

Xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu


Các tin khác:
»VCC-CBTT 24h về việc Thành lập CN BĐS tại Quảng Nam (2017-11-16)
»CBTT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc (2017-11-14)
»VCC-CBTT về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí của ông Trịnh Văn Thật - TGĐ (2017-09-14)
»VCC-BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (2017-08-01)
»VCC-CBTT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN 2017 (2017-07-14)
»VCC-CBTT Miễn nhiệm, bầu thay thế CT HĐQT nhiệm kì 2015-2020 (2017-05-07)
»Vinaconex 25 đã nhận Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 (2017-05-04)
»Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (2017-04-12)
»VCC - CBTT Toàn văn Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung) (2017-04-07)
»VCC- Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung (2017-04-05)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest