BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I.2015
Đăng ngày 2015-04-21

Kính gửi Quý cổ đông!

Bằng sự tính toán thận trọng, ngay từ tháng 9/2014, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch và tính toán triển khai các giải pháp SXKD cho năm 2015. Nhờ vậy, trong Quý I/2015, mặc dù ảnh hưởng của thời gian nghỉ Tết, điều kiện thời tiết không thuận lợi, Ban điều hành Công ty đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Quý I/2015.

Vui lòng xem Báo cáo tài chính Quý I.2015:

1. Báo cáo tài chính

2. Giải trịnh lợi nhuận tăng trên 10% so với cùng kỳ


Các tin khác:
»VCC_Báo cáo tài chính Quý III/2018 (2018-10-20)
»VCC-CBTT Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét (2018-08-14)
»VCC-CBTT Báo cáo tài chính Quý II/2018 (2018-07-20)
»VCC_Báo cáo tài chính Quý I/2018 (2018-04-20)
»Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (2018-03-19)
»VCC-BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2017 (2018-01-20)
»VCC-CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2017 (2017-10-19)
»VCC-CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN (2017-08-15)
»VCC - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II.2017 (2017-07-19)
»VCC - CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2017 (2017-04-20)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest