CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN
Đăng ngày 2016-03-02

Kính gửi Quý cổ đông!

HĐQT Công ty trân trọng gửi đến Quý cổ đông kết quả báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

1. File BCTC                                                

2.Giải trình về điều chỉnh hồi tố theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính


Các tin khác:
»VCC-CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 kiểm toán (2019-03-05)
»VCC-CBTT Báo cáo tài chính Quý IV/2018 (2019-01-21)
»VCC_Báo cáo tài chính Quý III/2018 (2018-10-20)
»VCC-CBTT Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét (2018-08-14)
»VCC-CBTT Báo cáo tài chính Quý II/2018 (2018-07-20)
»VCC_Báo cáo tài chính Quý I/2018 (2018-04-20)
»Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (2018-03-19)
»VCC-BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2017 (2018-01-20)
»VCC-CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2017 (2017-10-19)
»VCC-CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN (2017-08-15)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest