VCC-CBTT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Đăng ngày 2016-11-23

Kính gửi Quý Cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng từ ngày 26/12/2016 đến ngày 16/1/2017 phát hành tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.

1. Xem chi tiết Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng.

2. Giấy chứng nhận đăng kí chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/11/2016.


Các tin khác:
»VCC-CBTT 24h về việc Thành lập CN BĐS tại Quảng Nam (2017-11-16)
»CBTT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc (2017-11-14)
»VCC-CBTT về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí của ông Trịnh Văn Thật - TGĐ (2017-09-14)
»VCC-BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (2017-08-01)
»VCC-CBTT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN 2017 (2017-07-14)
»VCC-CBTT Miễn nhiệm, bầu thay thế CT HĐQT nhiệm kì 2015-2020 (2017-05-07)
»Vinaconex 25 đã nhận Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 (2017-05-04)
»Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (2017-04-12)
»VCC - CBTT Toàn văn Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung) (2017-04-07)
»VCC- Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung (2017-04-05)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest