VCC- CÔNG BỐ TT BẢN CÁO BẠCH
Đăng ngày 2016-11-22

Kính gửi Quý cổ đông:

Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông toàn văn Bản cáo bạch Công ty cổ phần Vinaconex 25 chào bàn cổ phiếu ra công chúng (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 74/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/11/2016)

Xem toàn văn Bản cáo bạch


Các tin khác:
»VCC_Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ (2018-04-20)
»Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 (2018-04-11)
»Thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin (2018-04-07)
»VCC_Giao dịch cổ đông nội bộ (2018-04-03)
»CBTT: Ông Trần Tuấn Anh tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 27/3/2018 (2018-03-30)
»Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (2018-03-28)
»Tài liệu ĐHĐCĐ 2018 (cập nhật đến ngày 26/3/2018) (2018-03-13)
»Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (2018-03-09)
»Thông báo Kết quả Kiểm toán Nhà nước năm 2017 (2018-03-08)
»VCC-THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 (2018-02-26)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest