VCC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
Đăng ngày 2016-07-25

Kính gửi Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016.

Xem file Báo cáo đính kèm.


Các tin khác:
»VCC-BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017 (2018-01-19)
»VCC-BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (2017-07-25)
»VCC-CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 (2017-03-28)
»VCC -CBTT BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016 (2017-01-23)
»VCC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (2016-07-25)
»BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 (2016-03-22)
»Báo cáo quản trị năm 2015 (2016-02-15)
»BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (2015-03-20)
»Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (2014-03-10)
»VCC - CBTT BÁO CÁO QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 (2013-07-19)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest