Khu đô thị

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần VINACONEX 25

Địa điểm: Điện Nam - Điện Ngọc - Tỉnh Quảng Nam

Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý các dự án đầu tư

Tư vấn thiết kế:

Quy mô: 32,7 ha

Hình thức: Đầu tư mới

Khu đô thị Ngân Câu
Thời gian 2018 - 2021

»Khu đô thị Ngân Câu
»Dự án Khu đô thị Thiên Ân
»Văn phòng Công ty CP VINACONEX 25 tại Đà Nẵng
»Dự án Khu đô thị mới số 3, ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc


Các dự án khác:

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của HĐQT công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của BKS công ty
Xem thêm
QĐ Ban hành quy chế CBTT công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest