Đầu Tư

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Địa điểm: Lô CN -17, Cụm Công nghiệp Nam Dương, phường Điện Dương và Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Tư vấn thiết kế:

Quy mô:

Hình thức:

Nhà máy sản xuất Vật liệu xây dựng Vinaconex 25 (giai đoạn 1)
Thời gian 2021

»Nhà máy sản xuất Vật liệu xây dựng Vinaconex 25 (giai đoạn 1)
»Đầu tư 01 xe bơm bê tông cần 43m nâng cao năng lực sản xuất Trạm Bê tông thương phẩm Vinaconex 25
»Dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm Vinaconex 25

Các dự án khác:

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của HĐQT công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của BKS công ty
Xem thêm
QĐ Ban hành quy chế CBTT công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest