Văn phòng cho thuê

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vinaconex 25

Địa điểm: xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Đơn vị thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý

Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH kiến trúc Hoàng Nhật Anh

Quy mô: Đầu tư hoàn chỉnh Trạm trộn với cơ sở hạ tầng và thiết bị hiện đại, độ chính xác cao

Hình thức: Đầu tư mới - Đầu tư sản xuất kinh doanh

Dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm Vinaconex 25
Thời gian 2010

»Đầu tư 01 xe bơm bê tông cần 43m nâng cao năng lực sản xuất Trạm Bê tông thương phẩm Vinaconex 25
»Dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm Vinaconex 25

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ


Các dự án khác:

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest