Khu đô thị

Chủ đầu tư: Công ty CP VINACONEX 25

Địa điểm: Lô 1166-1167 Phan Đăng Lưu - Thành phố Đà Nẵng

Đơn vị thực hiện: Công ty CP VINACONEX 25

Tư vấn thiết kế: Công ty CP tư vấn thiết kế và XD Kiến Trung

Quy mô:

Hình thức: Đầu tư mới

Văn phòng Công ty CP VINACONEX 25 tại Đà Nẵng
Thời gian 05/2007 - 01/2008

»Văn phòng Công ty CP VINACONEX 25 tại Đà Nẵng
»Dự án Khu đô thị mới số 3, ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc

Các dự án khác:

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest