Khu đô thị

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần VINACONEX 25

Địa điểm: Xã Điện Ngọc - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

Đơn vị thực hiện: BQL Dự án Điện Nam Điện Ngọc

Tư vấn thiết kế: Trung tâm Tư vấn thiết kế Miền Trung

Quy mô: 36,5 ha

Hình thức: Đầu tư mới

Dự án Khu đô thị mới số 3, ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc
Thời gian 2010-2010

»Văn phòng Công ty CP VINACONEX 25 tại Đà Nẵng
»Dự án Khu đô thị mới số 3, ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc

Dự án Khu đô thị số 3 - Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc do Công ty cổ phần VINACONEX 25 làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt theo quyết định số 5325/QĐ-UB ngày 27/12/2004.


Các dự án khác:

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest