Y tế - Thể thao - Bưu điện

Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam
Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam

Tổng vốn đầu tư : 60.000.000.000 VND

Địa điểm:

Ngày khởi công:

Ngày hoàn thành:

Quy mô:

- Qui mô: Cấp II; 07 tầng; Tổng diện tích sàn: 8.135m2; Móng cọc ép.
Các Công trình khác:
»BỆNH VIỆN BẠCH MAI - CƠ SỞ 2
»Bệnh viện C - Đà Nẵng
»Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng
»Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam
»Bệnh viện Trung ương Huế
»Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
»Trung tâm y tế Thị xã Hội An - Tỉnh Quảng Nam
»Bênh viện mắt Đà Nẵng
»Trung tâm y tế huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
»Trung tâm dịch vụ Bưu chính Viễn thông đa phương tiện Huế -Bưu điện tỉnh Thừa Thiên - Huế

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest