Văn hóa - Giáo dục

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM
Chủ đầu tư: Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày khởi công: 08/10/2014

Ngày hoàn thành: 25/12/2020

Quy mô:

Nhà học B: 01 tầng hầm + 08 tầng;

Tổng diện tích sàn: 15.377m2
Thư viện- Nhà làm việ cho giáo sư: 12 tầng;

Tổng diện tích sàn: 7.324 m2
Các Công trình khác:
»Viện nghiên cứu và phát triển Trường Đại học Duy Tân
»Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
»Khu công viên Asia Park - Sungroup
»Trường Đại học Sư phạm TP. HCM
»Nhà lưu niệm bác Võ Chí Công
»Trung tâm giáo dục lao động - xã hội tỉnh Quảng Nam
»Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
»Tôn tạo cảnh quan khu thánh địa Mỹ Sơn - Quảng Nam
»Nhà thể thao Trường Cao đẳng Tài chính Quảng Ngãi
»Chung cư Thanh Khê Tây

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của HĐQT công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của BKS công ty
Xem thêm
QĐ Ban hành quy chế CBTT công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest