Hoạt động xây lắp đã trở thành lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty. Kể từ năm 1997, Vinaconex25 trở thành một trong những nhà thầu hàng đầu, có uy tín tại khu vực miền Trung. Với một đội ngũ cán bộ, công nhân viên lành nghề, số lượng máy móc, trang bị tiên tiến được đầu tư khá đồng bộ, Vinaconex 25 hàng năm thi công hàng trăm công trình, trong đó có nhiều công trình lớn, đòi hỏi kỹ, mỹ thuật cao, phức tạp, thuộc nhiều ngành khác nhau.
 
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của HĐQT công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của BKS công ty
Xem thêm
QĐ Ban hành quy chế CBTT công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest